Tarieven consultancy en mogelijke vergoedingen

Tarieven consultancy

Er geldt een consultancy uurtarief van € 115,00 excl. BTW voor private bedrijven en een tarief van € 115,00 incl. BTW voor de publieke sector (overheid en semi-overheid). Een eerste inventariserend gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.   

Vergoedingsmogelijkheden consultancy

  • Europees Sociaal Fonds

Deze subsidie wordt jaarlijks verstrekt aan organisaties / bedrijven die hiervoor een aanvraag

hebben gedaan met als doelstelling om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren.

Het ESF kan dan 50% van uw investering vergoeden tot een maximum van €10.000,00. de

minimale projectkosten om voor subsidie in aanmerking te komen bedraagt € 12.000,00.

Per jaar bepaalt het agentschap SZW of deze subsidie beschikbaar is voor alle sectoren.

  • ESF voor Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen

O&O en samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen subsidie aanvragen voor een

breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring,

pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

  • Impulsregeling gemeenten

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor allerlei strategische personeelsplanning &

duurzame inzetbaarheidstrajecten. Per aanvraag is het minimumsubsidiebedrag € 1.000,- en

het maximum € 15.000,- per onderwerp. U kunt meerdere aanvragen indienen, mits u nog

niet het maximumbedrag hebt aangevraagd.