Informatie over coaching voor uw medewerkers

Coaching is een van de meest gewaarde manieren om medewerkers aan uw organisatie te binden. Betekenis geven, zichzelf ontwikkelen, plezier hebben of vitaliteit ervaren speelt een steeds grotere rol in werk. Om dit als benefit aan te bieden maakt dat u zich onderscheidt.

Deze immateriële wensen waarop medewerkers keuzes maken verdrijft steeds meer de benefits als laptops, mobiele telefoons, etc. Kiezen voor coaching, of het nu gaat om meer balans, loopbaan of persoonlijke effectiviteit is steeds meer een must als secundaire arbeidsvoorwaarde. Het maakt mensen sterker.   

Sturen op kwaliteiten, competenties, drijfveren

Onze ervaring is dat medewerkers pas om coaching vragen als ze vastlopen of overspannen raken. Terwijl voorkomen (van uitval door burnout of ‘vastzitten’) beter is dan genezen.

Veel werknemers worstelen met vraagstukken die te maken hebben met het effectief omgaan met hun kwaliteiten, hun kennis, vaardigheden en gedrag. Te vaak gaat de aandacht nog uit naar minpunten, zwakke kanten terwijl het voor organisaties juist interessant is om te sturen op iemands talent en kwaliteiten. Persoonlijke, professionele ontwikkeling en organisatieontwikkeling zijn namelijk met elkaar verbonden en daarom zal het investeren in medewerkers een positieve uitwerking hebben. Daarnaast voorkomt u tijdig uitval en deze directe kosten blijken uit onderzoek circa € 250,00 per dag (bron CJB en ArboNed). Snel en regulier inzetten van coaching loont.

Redenen om coaching in te zetten

  • Het aantrekken en binden van personeel door investeren in professionele en persoonlijke ontwikkeling
  • Bevorderen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen uw organisatie of daarbuiten (re- of rightplacement i.p.v. outplacement)
  • Ontwikkelen van persoonlijke leiderschapskwaliteiten
  • Voorkomen van burnout of het beter omgaan met stressklachten, meer balans
  • Persoonlijke ontwikkeling en vergroting persoonlijke effectiviteit wat resulteert meer productiviteit en organisatieontwikkeling
  • Onafhankelijke reflectie, medewerkers krijgen inzicht in eigen functioneren, hun kwaliteiten en belemmeringen waarop geacteerd kan worden. Dit geeft naast meer zelfkennis meer zelfvertrouwen

Waarom een externe coach?  

Uit onderzoek blijkt dat de voornaamste randvoorwaarde voor een succesvol coachingstraject vertrouwen is. Met het inzetten van een externe coach loopt een medewerker geen risico dat zijn informatie uitlekt of dat dit in een later gesprek als een boemerang terugkeert. Bij interne begeleiding zal een coach in de ogen van de werknemer altijd twee petten op hebben. Zo wordt vaak ook een HR-manager of een Arbo-dienst in de praktijk gezien. Voor een goed resultaat geldt 100 procent vertrouwen.

Uw rol

Als Leidinggevende of HRM-er kunt u uw medewerkers zelf contact met ons op laten nemen of u doet dat zelf. Het eerste gesprek is altijd om kennis te maken, te oriënteren en is vrijblijvend.

Bij een coachingstraject wordt vaak gestart met een drie-gesprek tussen de medewerker, de coach en u. In dit gesprek stemmen we alles af met elkaar.

Tijdens het traject vinden er soms voortgangsgesprekken plaats tussen u en de medewerker. Hierbij blijft u op de hoogte van de vorderingen, maar kunt u ook ondersteunen waardoor het effect maximaal zal zijn. Dit geldt ook voor het eindgesprek.