Tarieven coaching

Er geldt een tarief voor particulieren en voor zakelijke klanten. Het tarief voor particulieren geldt alleen als u het traject zelf betaalt. Bent u ZZP’er dan kan er een ander gunstiger tarief gelden dan de zakelijke.

Voor particulieren geldt een uurtarief van  € 95 incl. BTW en voor zakelijke klanten een uurtarief van € 95 excl. BTW. Gemiddeld bestaat een loopbaantraject tussen de 6 en 8 sessies van anderhalf uur. Dit is helder na het gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Neem daarvoor contact op.

Datgene wat dan is afgesproken blijft staan. Als gedurende het loopbaantraject blijkt dat er meerdere sessies nodig zijn, komen er geen kosten bij. Het is een fixed price.

Vergoedingsmogelijkheden

Vergoedingsmogelijkheden voor Individuen

De volgende vergoedingen zijn mogelijk:

  • CAO. Sommige Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s) bieden een loopbaanbudget. Dan kan dit bedrag ingezet worden voor een loopbaantraject. Loopbaancoaching is voor werkgevers een mogelijkheid om op tijd te investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

In meerdere Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s) is een opleidingsbudget vastgelegd dat ook kan worden ingezet voor coaching. Voor de hoogte van het budget kunt u kijken in de CAO van uw branche.

  • Personeelszaken / HR-afdeling. Vaak is er een opleidings- of coaching budget voor de medewerkers van een organisatie. U kunt Informeren waar dit budget uit bestaat.
  • Belastingaftrek voor particulieren. U kunt als particulier de kosten (incl. BTW) voor een loopbaantraject als studiekosten aftrekken. Er moet dan een verband bestaan met inkomensverwervingen en/of verbetering op de arbeidsmarkt. Daarnaast kunt u eventueel de kosten als bijzondere ziektekosten bij de belasting opvoeren. Er geldt hierbij in 2017 een drempelbedrag van € 500,– tot een maximum van € 15.000,–.
  • A+O Fonds en O&O Fonds (opleidings en ontwikkelingsfonds)

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers en werknemers kunnen een beroep doen op de middelen die de

O&O-fondsen beheren. Kijk daarom of jouw werkgever of branche aangesloten is bij een

opleidings- en ontwikkelfonds om te zien of een vergoeding voor persoonlijke ontwikkeling gericht op je loopbaan mogelijk is.

  • Werkzaam bij een woningcorporatie?

Elke medewerker van een woningcorporatie heeft een individueel loopbaanontwikkelingsbudget (ILOB). Dit budget kun je inzetten voor opleidingen, cursussen of training gericht op een andere of hogere functie, binnen of buiten de branche. Ook loopbaanadvies en individuele coaching behoren tot de mogelijkheden. Je maakt je keuze zelf, zolang deze maar bijdraagt aan de ontwikkeling van je loopbaan.

  • Outplacement | Transitiebudget

In het kader van re-integratie en outplacement zijn werkgevers veelal verplicht om te zorgen voor een goede begeleiding van Werk naar Werk. Bij een ontslag krijg je in dat geval een financiële vergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat je 2 jaar of langer in dienst bent geweest. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor loopbaancoaching/scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.

  • Minimakorting is bespreekbaar.

 

Vergoedingsmogelijkheden voor organisaties

U bent als Personeels-, HR-manager of leidinggevende op zoek naar coaching voor uw medewerker(s) en wilt graag precies weten welke vergoedingsmogelijkheden er zijn. Gelukkig zijn er meerdere manieren om coaching (deels) vergoed te krijgen, of fiscaal aantrekkelijk in te kopen. Bekijk de mogelijkheden hieronder om uit te zoeken welke optie voor uw organisatie het meest geschikt is.

De volgende vergoedingen zijn mogelijk:

  • Volledige belastingaftrek voor bedrijven

Kosten voor coaching van een medewerker zijn volledig belasting aftrekbaar als het bedrijf het coaching traject betaalt. Naast teruggave van de btw kunt u de kosten van het coaching traject volledig als bedrijfskosten opvoeren, zonder drempel of andere beperkingen. Uw bedrijfsvorm (vof, bv, nv) heeft geen invloed op de aftrekbaarheid. Investeren in uw medewerkers middels een coaching traject is fiscaal dus erg aantrekkelijk. Ook bij een outplacementtraject, dus als u afscheid neemt van een medewerker, kan het interessant zijn de kosten als bedrijf te dragen, in plaats van het meegeven van een bedrag aan uw medewerker waarmee hij of zij zelf coaching inkoopt.

Omdat u de ontvanger bent van het belastingvoordeel bent u ook verantwoordelijk voor het juist toepassen van de kostenaftrek. Kijk voor meer informatie kijk op de site van de belastingdienst of neem contact op met uw belastingconsulent, accountant of belastinginspecteur.

  • kies voor Duurzaam-Coaching als preferred supplier voor uw organisatie

Wanneer u meerdere coaching-vraagstukken heeft binnen uw organisatie is het al snel interessant om ons op te nemen als preferred supplier. Wij bespreken graag met u hoe we nog beter op uw wensen kunnen inspelen om daarmee te groeien in onze samenwerking. Tevens kunnen we u een korting bieden op basis van het verwachte aantal coachuren per jaar. Daarbij kunnen wij onze dienstverlening op uw processen aanpassen om uw Personeels- of HR- management te ontlasten en coaching voor uw medewerkers toegankelijker te maken.

Wilt u meer informatie over Duurzaam-Coaching als uw preferred supplier voor coaching-diensten, neem contact ons op via remco@duurzaam-coaching.nl of 06-81351105.