Heeft u vragen als

  • Hoe moet ons personeelsbestand er over een aantal jaar uit moet zien om de doelstellingen van onze organisatie te realiseren?
  • Wat zijn de consequenties van de ontwikkelingen in de sector en de arbeidsmarkt voor onze personele bezetting?

Dan is strategisch personeelsplanning iets voor uw organisatie.

Een evenwichtig competent personeelsbestand is essentieel voor het realiseren van uw organisatiedoelstellingen. De juiste mens op de juiste plek, die op het juiste moment de juiste dingen doet.

Een cyclische aanpak helpt hierbij. Wat zijn de te verwachten externe veranderingen? Wat is uw missie, visie en strategie? Wat is daarbij de huidige interne situatie en hoe maken we de brug over de leemte, de gap die nu en in de toekomst mogelijk ontstaat? Daarop worden interventies, inzet en acties bepaald.

Strategisch personeelsplanning is een cyclische aanpak

Uitgerekend wordt wat de ‘leemte’ is tussen het ‘gewenst personeelsbestand’ en het (naar de toekomst geëxtrapoleerde) huidige personeelsbestand. Dit kan heel concreet worden aangegeven Omdat de personele opgaven met deze aanpak concreet gemaakt zijn, kunnen de juiste HR-interventies gekozen worden, met doelen die meetbaar zijn gemaakt. Omdat het ‘gewenste personeelsbestand’ door onvoorziene ontwikkelingen kan veranderen is het van belang om de cyclus periodiek te herhalen, zodat er steeds getoetst wordt of de uitgangspunten nog kloppen of dat er andere HR-interventies nodig zijn.

Heeft u vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.