Streven naar duurzame waarde is belangrijker dan het streven naar een eenmalig succes.

De waarom vraag

Persoonlijk: Waarom doet u de dingen die u doet? Klopt dat met uw ‘raison d’etre’, uw persoonlijke ‘reden van bestaan’, zowel privé als zakelijk, professioneel.

Bedrijfsvoering: Waarom bestaat uw organisatie? Deze reden van bestaan heeft effect en geeft een doel, een richting en is duurzaam, puur, authentiek, dus voor een ieder mens en organisatie anders.

Het is de basis, een fundament waarop u als persoon en als organisatie verder kunt bouwen. Alles, uw visie, missie, doelen, acties, handelingen, communicatie, samenwerkingsverbanden, etc. hoort te resoneren met deze grondtoon.

Waarom? Omdat u dan weet hoe u uw leven, uw werk, uw team, uw organisatie moet gaan inrichten om duidelijke doelen te halen. U heeft principes, een visie, een helder beeld van bestemming. Hierop kunt u prioriteiten stellen.

Hoe wilt u, uw team, uw organisatie zich manifesteren? Om daar voor uzelf een antwoord op te geven kunt u reflecteren aan het volgende paradigma volgens Covey.

In dit paradigma van de complete mens, zoals Covey het noemt, treffen we dimensies aan die in heel veel zienswijzen terugkomen: de fysiek / economische, de mentale, de sociaal-emotionele en de spirituele.

De complete mens manifesteert zich op vier corresponderende wijzen. U kunt dit doorvertalen naar uw team, uw organisatie:

  • Het hoofd staat voor leren, zich ontwikkelen. Elk mens wil groeien en heeft wensen, dromen, doelen en plannen. Lucht
  • Het hart staat voor passie en uit zich in optimisme, enthousiasme en emotionele verbondenheid. Mensen hebben een relatie met de organisaties, leidinggevenden en collega’s. Zij willen daarin gerespecteerd en serieus genomen worden. Vuur + Water
  • Het lichaam vertegenwoordigt het fysieke. Mensen willen beloond worden voor hun bijdrage en een veilige en comfortabele werkomgeving. Aarde
  • De ziel tenslotte is de motor achter zingeving en ertoe doen. Medewerkers willen een zinvolle bijdrage leveren, een bijdrage waar zij zelf achter kunnen staan en waar de organisatie als geheel wat aan heeft.